Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

A.mexicanum, Hort

A.mexicanum, Hort, произхожда от Мексико. Многогодишен по природа, но незимоустойчив, поради което се култивира като едногодишен. Има тревисто стъбло, което е силно разклонено от основата и до¬стига 60 см височина. Листата са срещуположни; долните са овални^ почти тъповърхи, а горните — ромбоидни. Цветовете (кошничките) са небесносини или сивосини, събрани на кичури (фиг. 28). Отначало те имат плоска горна повърхност, но при пълно разцъфтяване от всяко цветче излизат по 2 дълги близалца, обагрени като лигулите, които при¬дават на кошничката пухкав вид и заоблена горна повърхност. Поради това някои наричат агератума синьо пухче.

Селекционирани са няколко вариетета:

а) С бели цветове.

б) Нисък, компактен, със закръглена туфа, висока 15—20 см и с обилно цъфтене.

в) Нисък с едри лазурносини цветове.

г) Нисък с жълти цветове.

д) Нисък с бели цветове.

е) Нисък, чиито цветове имат аромат на ябълка, и др.

Размножаване и отглеждане. Агератумът образува голямо количество семена, но поради лесното му вкореняване се размножава главно посредством стъблени резници и чрез разделяне.

Майчините растения се вкореняват през есента в топъл цветарник, покрит с 3—4 см пясък. Вкоренените резници се пикират нагъсто в сандъчета и се внасят в умерено топъл цветарник при оскъдно поливане. През януари те се засаждат в свободна пръст върху стелажите на топъл цветарник. Нарастването им става бързо. Направените от тях резници се вкореняват върху открит стелаж при често оросяване. Новите растения бързо дават материал нови резници. През март младите растения се засаждат в парници на разстояние -10 см, като се заравят по-дълбоко, с цел да се вкорени всяко тяхно отклонение. Когато заемат оставеното им пространство, те се разделят и засаждат наново. Орязването на младите растения причинява сгъстяване на разклоненията и увеличава украсните качества на посадъчния материал.

Агератумът вирее на всички почви и изложения, но предпочита от- :ти слънчеви места. Там той дава гъста туфа и цъфти изобилно непрекъснато до слана. На сенчести места намалява красотата си. При засаждане на постоянно място между растенията се оставя разстояние -20 см.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар