Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Acontium L – Аконтиум

02345Родът обхваща около 18 вида многогодишни растения, зимоустойчиви и силно декоративни. Разпространени са в по-голямата част на Европа и Централна Азия. Само някои обитават Америка. Срещат се главно из планинските райони. Листата им са последователни и с далновидно разделени петури. Цветовете са неправилни, събрани на терминални класове, гроздове или метлици. Чашката е съставена от 5 венечноподобни листа, от които горният (каската) е голям, с форма на капишон, който покрива отчасти крилата; двете странични листчета (крилата) са широки и закръглени; долните две (устните) са продълговати и тесни. Венчето е съставено от 5 малки листчета: горните две, които се намират между горните чашечни листенца, са нишковидни в основата си, а на върха се разширяват подобно на торбичка с различна форма и носят шектарници. Долните три венчелистчета са рудиментарни. Поради: особената форма на цветовете французите наричат аконитума „венерина колесница“. На пръв поглед растенията наподобяват Delphinium hybridum.

1. A. napellus. Произхожда от Западна Европа. Има месест корен с възчер цвят. От него се издигат няколко стъбла, изправени и високи до 1 *20 м. Цветовете са интензивно сини, събрани на дълъг гъст клас. Често в основата на класа се появяват разклонения, които правят растението още по-орнаментално. Цъфти от май до август. Освен основния вид за украса се използува и вариететът му A.n. albiflorum, който има синкавобели цветове.

2. A.cammarum. Местен вид. Среща се по каменистите сенчести планински области из Рила, Централния Балкан, Западните Родопи и Витоша. Достига височина около 1 м. Представен е от няколко багри на цветовете.

3. A.japonicum. От Япония. Имат месест корен и стъбло с височина до 1 м. Листата са малко по-дребни в сравнение с предходните видове и имат бледозелена долна повърхност. Цветовете са едри, събрани в гъст клас, който понякога е разклонен. Те са тъмносини, морскосини или лилави. Каската е изшилена; горните венечни листа представляват издути широки тръбички; шипът им е широк, наведен и почти завит. Цьфти през август—октомври.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар