Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Агротехника за кориандъра

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Добри предшественици за кориандъра са културите, които освобождават площта рано.
Обикновенно кориандърът се засява след зимни житни култури.
Късно през лятото, при наличие на достатъчно влага в почвата, се извършва дълбока оран на 20-25 cm. По-нататък тя се бранува и култивира, за да се доведе до подходящо за сеитба състояние.
Торене се извършва с 1-3 t/da оборски тор и 15-18 kg/da Р2О5, като тези количества се разхвърлят непосредствено преди  дълбоката оран.
Азотните торове, в доза 10-15 kg N/da, се внасят непосредствено преди сеитбата.
Сеитба. Кориандърът може да се засее рано наесен, предзимно и рано на пролет. Тъй като кориандърът има сравнително къс вегетационен период и много добре използва влагата от зимните валежи, при климатичните условия на нашата страна той се развива добре като неполивна култура. Това обстоятелство налага да се прецизира моментът на сеитба, в зависимост от влажността на почвата. Почвата трябва да е подготвена в началото на септември и веднага след първият дъжд да се пристъпи към сеитба. В този случай кориандърът пониква бързо, образува розетка, преминава през зимата успешно и напролет се развива силно и рано, избягвайки летните засушавания. При недостатъчна влажност на почвата обаче по-добре е да се предпочете предзимната или ранна пролетна сеитба – до средата на март.
Кориандърът се засява при междуредие 15-45 cm, при посевна норма 1.2-2.0 kg/dka на дълбочина 3-4 cm. За целта се използват сеялки СЗСШ 3.2. На чисти от плевели почви се препоръчва по-малко междуредово разстояние, което до голяма степен способства за по-дружното узряване на семената.
Грижи през вегетацията. Борбата с плевелите се извежда чрез 1-2 междуредови обработки, в случаите когато кориандърът е засят като окопна култура. При по-голяма гъстота на посева рано напролет може да се бранува напречно на редове – унищожават се плевелите, разбива се почвената кора и посевът се прорежда.
От химичните средства за борба най-често се използват хербицидите Афолон (Линурон) 50 ВП в доза 200-250 g/da. При поява на житни плевели вегетацията може да се третира с хербицидите Фузилад С 150-250 ml/da или Набу С 125 ЕК в доза 200 ml/da.
Икономически важна болест при кориандъра е бактериозата, която се развива по растенията по време на цъфтежа и узряването. За да се избегне развитието на тази болест, преди сеитбата семената трябва да се обеззаразят с 0,1 % Родам.
Особено опасен неприятел е кориандровият семеяд. Борбата се води чрез обгазяване на семената или третиране срещу насекомото по време на цъфтежа с инсектициди.
Прибиране. Може да се извърши чрез пряко комбайниране или разделно. Семената на кориандъра узряват неедновременно, което в някои случаи затруднява прякото прибиране. Ето защо по-добре е да се прибере разделно. Растенията се окосяват във фаза восъчна зрелост на семената от централните сенници и след като изсъхнат, за 2-3 дни, се овършават.
Етеричното масло се извлича чрез парна дестилация.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар