Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на анасона

През вегетацията си анасонът преминава през фазите поникване, розетка, стъблообразуване, бутонизация, цъфтеж и узряване.
Той е по-топлолюбива култура от кориандъра. Семената започват да поникват, след като температурата на почвата достигне 6-8о С, а поникналите растения издържат отрицателни температури до минус 4-5о С. Това прави възможна ранната пролетна сеитба.
За своето нормално развитие анасонът изисква обилно осветление. Засенчването потиска растежа и развитието, удължава някои от фенологичните фази и се отразява неблагоприятно върху добивите.
За да покълнат и поникнат, семената на анасона трябва да поемат 100-120 % влага спрямо масата си. Нуждае се от по-високи стойности на въздушната и почвената влажност през началните фази от развитието си и от умерена влажност по време на цъфтежа и узряването. Тези изисквания естествено благоприятстват ранната пролетна сеитба.
Анасонът е по-продуктивен, когато се отглежда на богати черноземни почви. Недостатъците на другите типове почви успешно могат да се тушират чрез засилени минерално или органо-минерално торене.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар