Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на италианския кимион

Екологичният минимум за поникване на семената е 6-8о С. Във фаза розетка издържа на отрицателни температури до минус 10о С. Това прави възможна зимна и ранна пролетна сеитба. През време на вегетацията кимионът се развива успешно при температура 20-25о С.
Италианският кимион е светлолюбиво и сравнително сухоустойчиво растение. Тъй като формира малка биомаса и не извлича големи количества хранителни вещества. Дава високи добиви на аерирани, с добър воден и хранителен режим, неутрални или алкални почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар