Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на обикновения кимион /ким/

През първата година кимът формира само листна розетка и след като премине през яровизационния стадий, през следващата година образува цветоностно стъбло.
Екологичният минимум за поникване на семената при кима е 6-8о С. Недостигът на влага през фазите формиране на розетката и бутонизация понижава добивите на семената и етеричното масло. Валежите и суховеите по време на цъфтежа също се отразяват изключително неблагоприятно върху добивите. Кимът е по-продуктивен, когато се отглежда на черноземни почви с добър хранителен и воден режим.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар