Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на анасона

Коренова система. Тя е слабо развита. Състои се от тънък вретеновиден корен, който достига до 60 cm. дълбочина и малък брой разклонения.
Стъблата са правостоящи, цилиндрични, с ясно изразени надлъжни бразди по повърхността. Те са тънки, тревисти, светлозелени, разклонени към горната си част и високи средно 50-60 cm. Разклоненията достигат до пети порядък.
Листата са полиморфни. Долните са 5-6, с дълги дръжки, назъбена периферия и сърцевидно закръглена форма. В средната част на стъблото листата са с по-къси дръжки и триделни листни петури. а на върха – приседнали, пересто нарязани на 3-5 клиновидни дяла.
Цветовете са двуполови, дребни. Чашката е редуцирана. Венчето е съставено от 5 еднакво големи опадващи бели листенца. Тичинките са 5 броя, а плодникът е долен, двугнезден.
Съцветието е сложен сенник с 3-10 лъча.
Плодовете са диакени, съставени от две плодчета, които не се разпадат при узряване и вършитба. Имат крушовидна форма с 10 надлъжни ребра и слабо окосмена повърхност. Дължината им е 3-4 mm., а ширината в основата е 2.5 – 3.6 mm. Цветът им е от сивозелен до сивокафяв. Масата на 1000 плода е от 1.8 до 3.7 g, а хектолитровата маса е от 36 до 44.5 kg.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар