Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на италианския кимион

Коренова система. Съставена е от тънък вретеновиден корен с малък брой разклонения. Слабо развита.
Стъбла. Те са силно разклонени още от основата, с кръгло сечение, голи, гладки, тънки, зелени с височина  от 15 до 50 cm.
Листата са полиморфни. Долните, средните и горни листа са силно насечени, с нишковидни дялове.
Съцветията са сложни сенници с 3-6 лъча. На всеки  от тях е формиран по 1 прост сенник с 2-6 лъча.
Цветовете са двуполови, дребни. Съставени са от петзъба чашка, петлистно с бледовиолетово на цвят венче, 5 тичинки и долен, двугнезден завръз.
Плодовете са диакени с вретеновидна форма, ръбеста повърхност и сивозелен цвят. Трудно се ронят от стъблата. При вършитба се разпадат. Масата на 1000 плода е 2-3 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар