Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Отглеждане

Отглеждане на растения под изкуствена светлина

Осветлението, е жизненоважно за развитието на всяко растение. При недостиг на естествена светлина, опитайте да им доставите изкуствена. Въпреки, че на пръв поглед в тази процедура няма нищо сложно – поставяш една лампа... 

Грижи за растението през периода на покой

Както сигурно знаете, всяко растение през различно време от годината преминава през два основни етапа от своето развитие: период на растеж и период на покой. През тези два етапа от живота си, растението има различни нужди,... 

От какво се нуждаят цветята ни

За разлика от човека, растенията не могат да мърдат от мястото, върху което се намират. Затова, е от изключително важно значение да поставим цветето, което отглеждаме на възможно най-подходящото място, което ще може да задоволи... 

Как да размножаваме цветята си чрез листни резници

Съществуват най-различни методи и техники, с помощта, на които можете да размножите растенията си. Например от един резник с дръжка можете да си отгледате няколко нови екземпляра. По-голяма част от цветарите постъпват именно... 

Как да осигурим необходимата влага за нашите растения

  Влагата, е от изключително голямо значение за всяко растение. Затова, е важно да знаем от какво количество се нуждае то, за да се развива по възможно най-пълноценния начин. За съжаление, обаче няма точно определена норма,... 

Фази на клетъчния растеж.

Растежът на клетките се дели на три фази:зародишна(ембрионална),удължаване,диференциация.Това разделяне има условен характер,тъй като клетките магат да се делят не само в зародишната фаза,но понякога и във  фазата на удължаване. Зародишна... 

Влияние на външните фактори върху растежа.

Растежът на растенията протича при определено съчетание на факторите на околната среда,които действат в тясна взаимна връзка и обусловеност.От особено голямо значение са температурата,светлината,съдържанието на кислород,водното... 

Локализация.Типове и скорост на растежа

Процесите на новообразуване и активен растеж на органите се извършват в определени тъкани-меристеми,които в  зависимост от разположението си биват няколко типа: Връхна(апикална)разположена по върховете на стъблата,стъблените... 

Растеж на растенията.

Растежът е задължително свойство на живата материя.При него необратимото увеличаване на размерите,обема,масата на организма протича с образуване на нови органи-листа,стъбла,корени,т.е.растежът на растенията включва формообразувателни... 

Растеж и развитие на растенията

Растежът и развитието са едни от най-важните прояви на растенията.Растежът представлява необратимо увеличение на размерите и масата на тялото,свързано с новообразуане на сртуктурните елементи на растението,а развитието-качествено...