Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Отглеждане

Устойчивост на растенията към инфекциозни болести

Устойчивостта към болести е способността на растенията да предотвратяват , ограничават или да задържат развитието на болестта . Устойчивостта може да бъде спецефична и неспецефична . Неспецефичната устойчивост е видова... 

Устойчивост на растенията към недостиг на кислород

Други видове устойчивост Условия за кислородна недостатъчност възникват главно при преодоляване на ( временно или постоянно ) и заблатяване на почвата . Приспособленията на растенията към условията на кислородна недостаъчност... 

Солеустойчивост

Около 25 % от почвите на планетата са засолени .Прилагането в много страни и случаи на нерационално торене и поливане съществено допринася за ежегодното увеличаване на засоляването . У нас засолените почви са над 200 000 дка... 

Топлоустойчивост на растенията

В повечето случаи засушаването е свързано и с прегряването на растенията . За повечето висши растения температурният оптимум е около 35 º С .Изключение са някои сукулентни . исдържащи до температура 65 º Ц ,а при водораслите... 

Сухоустойчивост на растенията

За сравнително нормално развитие на растенията е необходимо добро годишно количество на валейите ( над 600 mm) и по равномерното им разпределение през периода на активен растеж . Около 1/3 от повърхността на сушата изпитва остър... 

Физиология на стреса и адаптивните реакции

Факторите , които са способни да предизвикат стрес в растителните организми , се разделят на две основни групи : абиотични ( физични и химични ) и биотични . Към абиотичните стресови фактори се отнасят главно екстремните отклонения... 

Способи за защита и надеждност на растителните организми

През последните години във физиологията на устойчивостта на растенията се използва терминът „надеждност „ , с който се означава степента на безотказност при функционирането на организма в норма и при отклонения от нормата... 

Устойчивост на растенията

Устойчивостта е един от централните проблеми във физеология на растениятя .Това е в съответствие и с много кибернетични идеи и системно-структурния подход , където устойчивостта се разглежда като важен принцип при изследване... 

Почви и начини на засаждане – цветя и растения

Повечето от растенията се продават в пластмасови саксии и в субстрат, богат на хранителни вещества (достатъчно за няколко месеца напред). Пластмасовите саксии обаче не са особено естетични, поради което ни се иска да ги...