Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » За Градината

Енергийна стойност на зеленчуците

Известно е, че с храната (респ. със зеленчуците) в организма на човека постъпва енергия, необходима за поддържането на всички протичащи в него физиологични процеси. Доскоро беше възприето тази енергия да се измерва с единицата... 

Въглехидрати в зеленчуците

Съдържат се в голямо количество в зеленчуците и са главен източник на енергия за човешкия организъм. По структура и състав те биват: монозахариди, дизахариди и полизахариди (от грц. „моно“ – един, „ди“ – два, и „поли“... 

Химичен състав на зеленчуците

Зеленчуците са изключително полезна биологична храна, получавана наготово от природата. За високата им хранителна, лечебна и козметична стойност най-добре може да се съди от съдържащите се в тях ценни биологично активни,... 

Озеленяване на градината

Домашните градини обикновено заемат малка площ, заобиколена със сгради или намираща се в съседство с други домашни градини. Те биват открити към улицата или зад постройката, слънчеви или засенчени, различни и по почвен... 

Екзотична градина

Пресъздайте екзотиката на тропическата гора в своя градски апартамент. Отдъхнете сред живи стени от увивни растения и пищен листак пред прозореца. Има два подхода при използването на растенията като „екзотична градина“... 

Обработка на почвата

Обработката бива дълбока и плитка. С дълбоката(основната) обработка се цели да се подобрят физичните свойства на почвата на дълбочина от 20 до 30 см. Осигурява се по-добро проникване на въздуха и водата в почвата и по-правилно... 

Систематика и сортове на босилека

Обикновеният босилек Ocimum basilicum L. е едногодишно тревисто растение от род Ocimum на сем. Lamiaceae (Устоцветни). За получаване на етерично масло се отглежда и евгенолният босилек (Ocimum gratissimum L.) Към обикновения босилек се отнасят подвидовете:... 

Ботаническа характеристика на босилека

Кореновата му система е добре развита, но поради плиткото си разположение има слаб контакт с почвата, поради което растенията лесно се скубят. Стъблото е едногодишно, четириръбесто, голо, правостоящо в основата силно разклонено,... 

Босилек

Значение, произход, разпространение, добиви. Използва се надземната част, без долните одървенели стъблени части на босилека – Ocimum basilicum от сем. Labiatae. Направленията  за отглеждане са добиване на етерично масло и  суха дрога.... 

Агротехника за градинския чай

Място в сеитбообръщението, подготовка на почвата, торене. Градинският чай се отглежда над 15 години на едно и също място, поради което не се включва в сеитбообръщение. Определените за отглеждане на чай  площи трябва да са...