Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Червен кантарион

Сем. Тинтявови — Gentianaceae

Тревисто едногодишно или двегодишно растение с изправено, раз-клонено в горната си част стъбло. Стъблените листа са срещуположни, елипсовидни, целокрайни, а приосновните образуват розетка от обратно яйцевидни, стеснени към основата си листа. Цветовете са розовочервени, дребни, събрани в щитовидни съцветия на върха на стъблото. Чашката и венчето са петделни и сраснали в дълга тръбица. Тичинките са 5. Плодът е многосеменна кутийка. Цъфти от юни до септември.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар