Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Физико – механични свойства на почвите

Състоянието на почвата, съдържаща определено количество вода, при което тя придобива различни физико-механични свойства, се нарича консистенция на почвата. В зависимост от влажността на почвата и някои характерни физико-  механични свойства, които се проявяват при дадена влажност, е прието да се различават 5 вида консистенция на почвите:

1. Течна – в почвата има свободна вода и тя се е превърнала в рядка кашица, която се стича под влияние на гравитационните сили.

2. Леплива – почвата има малко свободна вода, поради което почвената маса не може да се разтича, но тя залепва по различни предмети.

3. Пластична – почвата има само свързана вода, поради което почвената маса не може да се залепва към други предмети, но може да се моделира.

4. Ронлива – в почвата водата е още по – малко и е по – здраво свързана, поради което почвената маса не може да се моделира, но при леко натискане лесно се рони.

5. Твърда – в почвата има само хигроскопична вода, поради което почвената маса е придобила свойството на твърдо тяло.

По – важните физико- механични свойства на почвите са: пластичност, лепливост, набъбване, свиване, свързаност, твърдост, и относително съпротивление при обработка.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар