Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Относително съпротивление на почвите при обработка и твърдост на почвите

Относителното съпротивление е това съпротивление, което почвите оказват при основната обработка. Носител на това съпротивление е също глината.

Количествено, относителното съпротивление се определя с динамометър и се изразява в кг/кв.см. или N/кв.м. Относителното съпротивление на почвите има голямо практическо значение. От неговата величина зависят натоварването на машините, разходите на горивни и смазочни материали, износването на лемежите и други.

Свойството на почвите да се съпротивляват на проникването в тях на твърди тела с определена форма под външно налягане се означава като твърдост. Носител на твърдостта също основно е глината.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар