Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Прехвърляне в нова саксия

Колко често трябва да се сменя саксията — през година, през две или още по-рядко? На този въпрос не може да се отговори изведнъж, защото срокът на прехвърлянето се определя от няколко условия, от които най-важни са темпът на растежа и естеството на растението. Ясно е, че цветя, които нарастват по-бързо, се нуждаят от по-често сменяне на съда и че растения, които в природата растат на по-бедни почви, не се нуждаят от често сменяне на саксията. Колкото се отнася до времето, когато трябва да става прехвърлянето, и до начина, по който то трябва да се извършва, може да се говори определено.

02345Сменяйте съда в началото на вегетацията, което за преобладаващия брой от растенията е началото на пролетта — март, април. Тогава вземете нова саксия, която да е толкова голяма, че старата точно да се събира в нея (не поставяйте растението направо в голям съд — това обикновено е пагубно за него). В новата саксия най-напред осигурете дренажа — изтичането на непоетата вода. Ако саксията е малка, сложете върху дренажния отвор само един къс от керемида или от счупена сак¬сия, обърнат нагоре с изпъкналата страна. Ако съдът е голям, около този къс поставете малки камъчета и едър пясък. И колкото по-голям е съдът, толкова повече чакъл и пясък са нужни (за качетата, в които растат лимонът и други едри растения, е нужен дренаж с около 10 см дебелина).

Полейте много добре растението, което ще премествате, 1—2 часа по-рано. После го дигнете и поставете дясната си ръка на дъното на саксията му; разперете пръстите на лявата си ръка и ги поставете върху отвора на саксията, като обхванете стъблото между тях. Тогава обърнете растението надолу и чукнете по-силно ръба на саксията о твърд предмет, достатъчно висок, за да не се повредят листата и стъблото. Ако трябва, повторете удара, докато саксията се отдели.

Оставете я настрани и тъй като растението е в лявата ви ръка на¬горе с корените, изронете част от пръстта му. Ако корените са силно разклонени и преплетени, изрежете част от тях. Съкратените корени ще дадат по-жизнени разклонения. Ако обаче растението има малко корени, пазете ги внимателно от нараняване. Изсъхналите и загнилите корени изрежете до здрава тъкан. Така вашето растение е готово за засаждане.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар