Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Сарациния

Сарацинията идва от САЩ, предимно от централните и югоизточни части, като Каролина и Джорджия, въпреки че може да се открие и много на север, в Канада. Известна е като “тромпетче”, тъй като хищната част на растението е изменено листо, с формата на тръба – продълговато и разширено в горния край. Всяка тръба има капаче, което го предпазва от замърсяване с частици, които могат да го запушат, но също играе ролята и на платформа за кацане на насекомите- негови жертви.
Някои от тях имат сложни, оцветени жилки, а повечето имат форма като на останалите “клюмнали” цветя.
Sarracenia улавя своята жертва като и предлага да си сръбне от нектара му, който се секретира около устната на растението и също в основата на капачето. Насекомите, които кацат върху капачето, пият от нектара, съдържащ специален химикал, който ги опива, и тъй като ръбът на устната е хлъзгав и гладък, “пияните” насекоми лесно падат в тръбата, която се свива в основата си. Веднъж попаднало вътре в растението, гибелта на жертвата е неминуема, тъй като в тръбата има насочени надолу ресни, които я повличат все по-надолу и не и позволяват да се измъкне.Когато достигне дъното на тръбата, насекомото се разгражда от ензимите, а ценните хранителни вещества се усвояват от растението.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар