Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на италианския кимион

Италианският кимион Cuminum cyminum L. (фиг. 25) е едногодишно тревисто растение онасящо се към сем. Сенникоцветни /Apiaceae/, род Cuminum L.
Включва три вариетета:
– var. setosum Bois
– var. scabridum D.C.
– var. glabrum D.C.
Районирани са сортовете Тополка и Таралеж.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар