Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематик,сортове

Меката (обикновена) пшеница – Т. aestivum L. принадлежи към род Triticum L, сем. Poaceae  /зърнено-житни култури/ и е най-разпространения вид пшеница. Отличава се с рехав дълъг клас, който може да е с осили или без осили. Осилите (ако има) са къси и разперени. Има форми със сбит (скверхеден) клас, но те са без осили. Класът е с по-широки лицеви страни от страничните. Класовите плеви покриват цветните или са по-къси от тях. Имат слабо изразен ръб, който до средата на плевата личи добре. Класът може да бъде гол или покрит с власинки и дае различно оцветен. Може да бъде бял, червен, рядко черен. Класчетата са многоцветни, обикновено формират  2-5 зърна с различна едрина, лом и цвят. Този вид се отличава с изключително голямо разнообразие от разновидности и форми (зимни, зимно-пролетни и пролетни).
Разпространените у нас сортове са зимни и спадат към следните вариетети: var. Iutescens Al. (бял, неокосмен, без осили клас, с червено зърно), var. erythrospermum Kцrn. (бял, с осили, неокосмен клас с червено зърно), var. milturum Al. (червен, без осили, неокосмен клас с червено зърно), var. ferrugineum Al. (червен, с осили, неокосмен клас с червено зърно).
В нашата страна производството на пшеничено зърно се решава основно чрез отглеждането на мека пшеница. В производството са застъпени наши сортове, които са с високи продуктивни възможности.
У нас са районирани следните сортове, включени в списък „А” на официалнта сортова листа /отговарящи на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност, както и на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната/ :
– Аглика, Албена, Апогей (А 91), А59 (Анета), Алекса, Бонония, Галатея, Геа едно, Деметра, Диамант, Енола, Здравко, Ивета, Карат, Катя, Кристал, Ласка, Лилия, Линдана, Лудогорие, Милена, Миряна, Момчил, Петя, Победа, Преслав, Пряспа, Садово 1, Садово 552, Садово 772, Свилена, Славея, Тодора, Търновка 1, Търновка 2, Търновка 3, Търновка 4, Юнак и Янтър.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар