Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Свиване на почвите

Свойството на почвите да намаляват своя обем при изсъхване се нарича свиване. То е тясно свързано с набъбването и негов носител  също е основно глината. Причината за свиване е загубването на водата по повърхността на кристалната решетка и вътре в нея от глинестите минерали при изсъхване на почвата. Силното свиване на почвата при изсъхване също е неблагоприятно от практическа гледна точка. То е свързано с образуването на широки и дълбоки пукнатини, които предизвикват разкъсване на корените на растенията и бързото изсушаване на почвата чрез физичното изпарение на водата от нея.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар