Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "adonis"

Adonis L

Родът обхваща 5 или 6 вида, които обитават умерените райони на Европа и Азия. Имат тревисто стъбло и последователни листа, сложно разчленени на линеарни дялове. Цветовете им са единични и поставени на доста дълга дръжка. Чашката...