Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "агрегати"

Агротехника за ментата

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Ментата се отглежда, като двугодишна и многогодишна култура, тъй като разходите по размножаването са сравнително високи, по-изгодно е по-продължителното отглеждане... 

Физичните свойства

Физичните свойства на почвите са много. Към тях се отнасят структурността и структурата, общите физични, физико-механични, водни, въздушни и топлинни свойства на почвите. Свойството на почвата, при изсъхване самостоятелно...