Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "бакла"

Систематика и сортове на баклата

Баклата се отнася към сем. Fabaceae, род Faba. Културната бакла Faba vulgaris Moench. обединява три разновидности: едросеменна /vаr.major Hari/, дребносеменна /var.minor Beck/ и средносеменна /var.equina Pers./. Едросеменната бакла е средно ранна и високодобивна.Стъблото... 

Агротехника за просото

Място в сеитбообръщението. Просото е взискателно към предшественика си. Подходящи за него са тези, които оставят след себе си площите чисти от плевели и богати на хранителни вещества. Такива са едногодишните зърнено-бобови... 

Агротехника за ечемика

Място в сеитбообращението. Ечемикът е взискателен към предшественика си. Най-подходящи за зимния фуражен ечемик са едногодишните зърнено – бобови култури и онези окопни, които освобождават площите до началото на м. септември...