Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "цвете аконтиум"

Acontium L – Аконтиум

Родът обхваща около 18 вида многогодишни растения, зимоустойчиви и силно декоративни. Разпространени са в по-голямата част на Европа и Централна Азия. Само някои обитават Америка. Срещат се главно из планинските райони....