Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "цветен прах"

Цветята

Цветята обхващат всички храстовидни или тревисти растения, които се     размножават посредством цветове. Цветовете имат естетическа функция в    ежедневието на хората. С   думата също така се обозначава цвета на такова...