Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "добив"

Особености в разтежа и развитието на овеса

Нормалното протичане на фенофазите зависи от съчетанието на метеорологичните фактори. При подходяща температура и достатъчно влага растенията поникват за 8-10 дни. При есенна сеитба растенията формират 2-3 продуктивни братя.... 

Овес

Стопанско значение, произход, разпространение, добиви. Овесът е много добре позната у нас зърнено-житна култура. Особените качества на овесеното зърно като фураж се обуславят не само от сравнително високото съдържание... 

Ечемик

Значение, произход, разпространение, добиви. Ечемикът е втората по значение зърнено-фуражна култура в света след царевицата. В Хималаите и северните приполярни райони, под формата на каша, грис и хляб, той се използува ограничено... 

Комплесна оценка на машините и промишлените технологии

Както вече беше упоменато промишлените технологии в селското сто­панство са в основата на техническия прогрес и интензификацията на селскостопанското производство. Те могат да се създават и внедряват на базата на една...