Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "енергийна стойност на зеленчуците"

Енергийна стойност на зеленчуците

Известно е, че с храната (респ. със зеленчуците) в организма на човека постъпва енергия, необходима за поддържането на всички протичащи в него физиологични процеси. Доскоро беше възприето тази енергия да се измерва с единицата...