Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "ерозия"

Агротехника за царевицата

Място в сеитбообръщението. Царевицата отглеждана при различни почвено-климатични условия, реагира по различен начин на отделните предшественици. У нас най-добри предшесвеници за отглеждането й са бобовите култури: грах,... 

Методи за борба с ерозията на почвата

Чрез методите за защита на почвата срещу ерозията се цели да се намали или да се премахне разрушителната сила на повърхностния воден отток и на вятъра в приземния въздушен слой. Опазването на почвата от ерозия може да бъде... 

Ерозия на почвата

Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните...