Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "физиолого-биохимични"

Устойчивост на растенията

Устойчивостта е един от централните проблеми във физеология на растениятя .Това е в съответствие и с много кибернетични идеи и системно-структурния подход , където устойчивостта се разглежда като важен принцип при изследване...