Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "глината"

Относително съпротивление на почвите при обработка и твърдост на почвите

Относителното съпротивление е това съпротивление, което почвите оказват при основната обработка. Носител на това съпротивление е също глината. Количествено, относителното съпротивление се определя с динамометър и се... 

Свиване на почвите

Свойството на почвите да намаляват своя обем при изсъхване се нарича свиване. То е тясно свързано с набъбването и негов носител  също е основно глината. Причината за свиване е загубването на водата по повърхността на кристалната... 

Набъбване на почвите

Свойството на почвите да увеличават своя обем при поемана на вода се нарича набъбване. Носител на набъбването са също почвените колоиди-главно алумосиликатната глина. Величината на набъбването зависи най-вече от количеството... 

Лепливост на почвите

Свойството на почвите в определени граници на влажност, да полепват по странични предмети се нарича лепливост. Носител на лепливостта е също глината. От гледна точка на практиката, лепливостта влияе неблагоприятно. При... 

Пластичност на почвите

Пластичността е свойство на почвите при определяне влажност да изменят своята форма под влияние на външен натиск, без разкъсване на почвената маса и да запазят ново придобитата форма след отстраняване на натиска. Главното...