Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "хибриди"

Особености в агротехниката на семепроизводните посеви

Семепроизводството се реализира за двегодишен период от време. През първата година се произвеждат щеклинги, а от тях, през втората година се реколтират семена, които се залагат за производство на кореноплоди, предназначени... 

Систематика и хибриди захарното цвекло

Род Beta към семейство Лободови (Chenopodiaceae) обединява 15 вида, от които само един е културен – Beta vulgaris L. Значение за практиката имат следните негови вариетети: var. sacharifera – захарно цвекло var. crassa – кръмно цвекло var. cicla –...