Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "хумус"

Биологични изисквания на просото

Изисквания към топлина. Топлолюбива растение. Семената му поникват при минимална температура  7-80 C. Процесът на поникване протича нормално при температури 14-15 0 C, а оптимални са температурите 25 – 30 0 C. Не понася ниски температури.... 

Обемна плътност на почвите

Обемната плътност на почвите се нарича още обемно тегло или само плътност. Тя представлява масата на единица обем абсолютно суха почва, взета в естествено сложение (т.е. заедно с порите). Измерва се в кг на 1 куб. м. или  в гр.... 

Относителна плътност на почвите

Относителната плътност представлява отношението между теглото на определен обем от твърдата фаза на почвата без порите към теглото на същия обем вода при 4 градуса по Целзий. Величината на относителната плътност зависи... 

Ерозия на почвата

Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните...