Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "житна култура"

Агротехника за овеса

Място в сеитбообращението. Счита се, че овесът има малки изисквания към предшественика си. Като култура с мощно развита коренова система, която проявява голяма усвоителна способност към по-трудно достъпните за растенията... 

Твърда пшеница

Значение, произход, разпространение, добиви. Твърдата пшеница  Triticum durum Desf. заема второ място след меката и се отглежда на около 300 милиона декара в света, като дава около 8 % от общото световно производство на пшенично зърно....