Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "клас"

Особености в растежа и ражта

Кълнът на ръжта е със слаба пробивна способност, затова семената й не трябва да се засяват на голяма дълбочина. Обикновено пониква с виолетов колеоптил. Брати по-силно от пшеницата и ечемика. Братенето протича основно през... 

Систематика и сортове на ечемика

Културният ечемик Hordeum sativum Jessen принадлежи към семейство Житни (Poaseae = Gramineae). В зависимост от броя на фертилните класчета (цветчета) на всяко от коленцата на класовото вретено, той се подразделя на три подвида: 1. H. sativum ssp. vulgare... 

Ботаническа характеристика на ечемика

Коренова система. Брадест тип. Основната маса от нея е разположена в орния почвен слой. Някои корени достигат на дълбочина до 2.5 m. По-мощна е и има по-голяма способност да усвоява  хранителните вещества в сравнение с тези... 

Систематика,сортове

Твърдата пшеница /Triticum durum Desf./ принадлежи към род Triticum L, сем. Poaceae  /зърнено-житни култури/ и по броя на разновидностите, екотиповете и сортовете отстъпва на обикновената пшеница. В България твърдата пшеница има доста голямо... 

Систематик,сортове

Меката (обикновена) пшеница – Т. aestivum L. принадлежи към род Triticum L, сем. Poaceae  /зърнено-житни култури/ и е най-разпространения вид пшеница. Отличава се с рехав дълъг клас, който може да е с осили или без осили. Осилите (ако има)...