Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "кольза"

Систематика и сортове на рапица

B. napus L. var. oleifera Metrg. / = B. napus L. ssp. oleifera Metrg., B. napus L. / – рапс, рипак, кольза, корза, канола. / фиг……/. Името на рапицата е произлязло от латинското наименование  rapum, означаващо ряпа. Рапицата е от семейство Brassicaceae, род Brassica....