Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "комбайни"

Агротехника за памука

Място в сеитбообръщението. Памукът не е взискателен към предшественика си. Може да се отглежда и като монокултура 4-5 години, без да намалява значително добива от него. При неполивни условия той е добър предшественик за твърдата... 

Особености в агротехниката на царевицата за силаж и зелен фураж

Освен за зърно, царевицата се отглежда за силаж и за изхранване в зелено състояние, като се цели получаване на максималн добиви зелена маса. Агротехниката й не се различава съществено от тази на царевицата за зърно, но има... 

Прибиране и съхранение на зърното

Прибиране и съхранение на зърното. Прибирането  на царевицата у нас е напълно механизирано и се извършва по три начина – на кочани, на зърно и целорастениино. Ръчно се извършва прибирането на малки площи характерни за...