Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "кореновата система"

Ботаническа характеристика на сусама

Кореновата система е осев тип, проникваща до 1 m дълбочина. Страничните разклонения на главния корен достигат радиално разрастване от 45-50 до 60-80 cm. Стъблото е правостоящо, високо до 120-150 cm, силно овласено, 4 или 8 стенно. Разклонено... 

Особености в разтежа и развитието на слънчогледа

През вегетацията си слънчогледът преминава през следните фенофази: поникване (поява на семеделите над повърхността на почвата); първа двойка същински листа; бутонизация (при достигане на 1-1,5 cm едрина на бутоните); цъфтеж... 

Устойчивост на растенията към недостиг на кислород

Други видове устойчивост Условия за кислородна недостатъчност възникват главно при преодоляване на ( временно или постоянно ) и заблатяване на почвата . Приспособленията на растенията към условията на кислородна недостаъчност... 

Усойчивост на растенията към ниски температури

Устойчивостта на растенията към ниски температури се подразделя на 1)хладоустойчивост – устойчивост на топлолюбивите растения към действието на ниски положителни температури ( над 10 º  С ) 2) мразоустойчивост – способност...