Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "ментата"

Агротехника за ментата

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Ментата се отглежда, като двугодишна и многогодишна култура, тъй като разходите по размножаването са сравнително високи, по-изгодно е по-продължителното отглеждане... 

Систематика и сортове на ментата

Към род Меntha L. се отнасят оkоло 50 ботанически вида. Точна класификация на рода, обаче все още не е направена. Ментопроизводството в света се базира на четири вида –Mentha piperita Huds. (сладka или лютива), Mentha arvensis L. (полска, японска... 

Ботаническа характеристика на ментата

Коренище. Кореновата система е изградена от адвентивни kорени, разположени в орния почвен слой. От подземната част на стъблото се образуват и белезникави коренища, съставени от възли и междувъзлия, дълги 10-80 сm. От възлите...