Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "набъбване"

Набъбване на почвите

Свойството на почвите да увеличават своя обем при поемана на вода се нарича набъбване. Носител на набъбването са също почвените колоиди-главно алумосиликатната глина. Величината на набъбването зависи най-вече от количеството... 

Физико – механични свойства на почвите

Състоянието на почвата, съдържаща определено количество вода, при което тя придобива различни физико-механични свойства, се нарича консистенция на почвата. В зависимост от влажността на почвата и някои характерни физико- ...