Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "обработка на почвата"

Обработка на почвата

Обработката бива дълбока и плитка. С дълбоката(основната) обработка се цели да се подобрят физичните свойства на почвата на дълбочина от 20 до 30 см. Осигурява се по-добро проникване на въздуха и водата в почвата и по-правилно... 

Агротехника за италианския кимион

Място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене. Добри предшественици за кимиона са торените с оборски тор зеленчукови култури и зимно зърнено-житни. Възможно най-рано се извършва и дълбока оран на 20-25 cm. След оранта...