Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "операции"

Комплесна оценка на машините и промишлените технологии

Както вече беше упоменато промишлените технологии в селското сто­панство са в основата на техническия прогрес и интензификацията на селскостопанското производство. Те могат да се създават и внедряват на базата на една... 

Методи за борба с ерозията на почвата

Чрез методите за защита на почвата срещу ерозията се цели да се намали или да се премахне разрушителната сила на повърхностния воден отток и на вятъра в приземния въздушен слой. Опазването на почвата от ерозия може да бъде...