Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "продукция"

Групиране на полските култури

От съществуващото голямо растително разнообразие полските култури наброяват над 100 вида. При тяхното изучаване в растениевъдството групирането им е извършено въз основа на използването на основния продукт от дадена култура.... 

Методи за борба с ерозията на почвата

Чрез методите за защита на почвата срещу ерозията се цели да се намали или да се премахне разрушителната сила на повърхностния воден отток и на вятъра в приземния въздушен слой. Опазването на почвата от ерозия може да бъде...