Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "райони"

Твърда пшеница

Значение, произход, разпространение, добиви. Твърдата пшеница  Triticum durum Desf. заема второ място след меката и се отглежда на около 300 милиона декара в света, като дава около 8 % от общото световно производство на пшенично зърно....