Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "Рапица"

Агротехника за рапицата

Място в сеитбообръщението. Най – подходящи предшественици за зимната рапица са тези, които освобождават площите рано /до средата на август/, оставят почвата добре влагозапасена и чиста от плевели. Агротехнически и икономически... 

Систематика и сортове на рапица

B. napus L. var. oleifera Metrg. / = B. napus L. ssp. oleifera Metrg., B. napus L. / – рапс, рипак, кольза, корза, канола. / фиг……/. Името на рапицата е произлязло от латинското наименование  rapum, означаващо ряпа. Рапицата е от семейство Brassicaceae, род Brassica.... 

Ботаническа характеристика на рапица

Коренова система. Рапицата развива осев тип коренова система с добре развит централен корен и странични разклонения. Във фаза първа двойка листа, кореновата система достига дълбочина 30 – 40 cm, след едномесечно развитие... 

Рапица

Значение, произход, разпространение, добиви. Тя е основна маслодайна култура в повече от 32 страни в света и заема 40-50% от общото потребление на растителни масла. Семената на съвременните сортове  съдържат 40-52% слабосъхнещо...