Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "решетка"

Набъбване на почвите

Свойството на почвите да увеличават своя обем при поемана на вода се нарича набъбване. Носител на набъбването са също почвените колоиди-главно алумосиликатната глина. Величината на набъбването зависи най-вече от количеството...