Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "род"

Систематика и сортове на италианския кимион

Италианският кимион Cuminum cyminum L. (фиг. 25) е едногодишно тревисто растение онасящо се към сем. Сенникоцветни /Apiaceae/, род Cuminum L. Включва три вариетета: – var. setosum Bois – var. scabridum D.C. – var. glabrum D.C. Районирани са сортовете Тополка... 

Систематика и сортове на шипките

Родът Rosa L. – Шипка се отнася към сем. Розоцветни – Rosaceae. Семейството обхваща повече от 2000 вида (треви, дървета и храсти), а родът – повече от 400 вида – разпространени в субтропичните и умерени климатични райони. У... 

Систематика и сортове на рапица

B. napus L. var. oleifera Metrg. / = B. napus L. ssp. oleifera Metrg., B. napus L. / – рапс, рипак, кольза, корза, канола. / фиг……/. Името на рапицата е произлязло от латинското наименование  rapum, означаващо ряпа. Рапицата е от семейство Brassicaceae, род Brassica.... 

Систематика и сортове на граха

Грахът принадлежи към род Pisum L., които е представен от няколко вида. Културният грах P. sativum L е сборен вид, с два подвида: ssp. sativum – обикновен полски грах с бели цветове и светли едноцветни семена и ssp. arvense – фуражен грах... 

Систематика и сортове на соята

Соята принадлежи кам род Glicine, който обединява повече от 40 вида, но само един е културен – G.max (L.) Meril-G. hispida (Moench.) Max. Най-голямо разнообразие на диви форми  е установено в Австралия, а ной-голямо богатство на форми в Източна...