Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "седмици"

Агротехника за сусама

Място в сеитбообръщението. Сусамът трябва задължително да се включва в 5-6 полно сеитбообръщение и да не се засява след себе си. Към останалите култури като предшественици не е взискателен, стига те да оставят площите след... 

Особености в разтежа и развитието на просото

При достатъчно температура и влага в почвата, просото пониква за 7 – 8 дни. Отраства бавно след поникване. Братене настъпва 2-3 седмици след поникване, вретенене – след 40-50 дни, а изметляване – след 60-65 дни. Просото зацъфтява... 

Биологични особености

Растежа и развитието на зърнено-житните растения се характеризира със стадийно развитие и преминаването на фенологични фази (фенофази). Стадийно развитие. Установени са два основни стадия – яровизационен (температурен)...