Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "сорт"

Ботаническа характеристика на обикновения кимион /ким/

Коренова система. Съставена е от слабо разклонен месест вретеновиден корен. Стъблата са правостоящи, голи, надлъжно набраздени, силно разклонени от основата, високи до 100 cm. Листата са полиморфни, силно насечени. Долните... 

Систематика и сортове на кориандъра

Кориандърът /Coriandrum sativum L./ (фиг. 24) е едногодишно тревисто растение от сем. Сенникоцветни /Apiaceae/, род Coriandrum. Включва два вариетета: – var. microcarpum. D.C. – дребноплоден – var. vulgare All. – едроплоден От дребноплодния кориандър... 

Систематика и сортове на резене

Резенето /Feniculum vulgare Mill./ (фиг. 22) е полиморфен вид, отнасящ се към сем. Apiaceae, род Foeniculum Mill. Към него принадлежат два подвида: – ssp. piperitum Holmboe – диворастящо, многогодишно резене – ssp. capillaceum Holmboe – културно, едно или многогодишно... 

Ботаническа характеристика на маточината

Маточината (Melissa officinalis L.) е многогодишно растение от сем.Устоцветни ( Labiate ). Коренището и е силно разклонено, образува хоризонтални подземни стъбла, разположени плитко в почвата. Стъблата са четириръбести, разклонени, покрити... 

Систематика и сортове на градинския чай

Градинският чай (Salvia officinalis L.) е многогодишно вечнозелено растение от сем. Устоцветни (Lamiaceae) В производството е разпространен сорт  Десислава. Растенията образуват 15-20 силни разклонения, от които се добиват около 500-600 kg свежи... 

Систематика и сортове на салвията/мечо ухо/

Към  род Salvia сем. Lamiaceae се отнасят около 400 вида. В култура най широко се отглеждат два от тях – S. sclareae L. (салвия, мечо ухо) и S.officinalis. (градински чай). Салвията (S. sclareae) е многогодишно тревисто растение. От този вид у нас се отглеждат... 

Систематика и сортове на шипките

Родът Rosa L. – Шипка се отнася към сем. Розоцветни – Rosaceae. Семейството обхваща повече от 2000 вида (треви, дървета и храсти), а родът – повече от 400 вида – разпространени в субтропичните и умерени климатични райони. У... 

Биологични изисквания на тютюна

Изисквания към топлина и светлина. Тютюнът е топлолюбиво растение. Семената му покълват – поникват при минимална температура 8-100 С, но за продължителен период от време (25-280 С е оптимална – покълването се осъществява за... 

Систематика и сортове на тютюна

Пръв Линей отнася тютюна към сем. Solanaceae и определя общо 7 вида към род. Nicotiana, в които включва и двата най-разпространени в момента Nicotiana tabacum и Nicotiana rustica. Впоследствие Грибоевска описва общо 76 вида. По морфологични и биологични... 

Систематика и сортове на рапица

B. napus L. var. oleifera Metrg. / = B. napus L. ssp. oleifera Metrg., B. napus L. / – рапс, рипак, кольза, корза, канола. / фиг……/. Името на рапицата е произлязло от латинското наименование  rapum, означаващо ряпа. Рапицата е от семейство Brassicaceae, род Brassica....