Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "сортове"

Ботаническа характеристика на соята

Коренова система. Соята има добре развита коренова система. Отношението на надземната маса към корените е 6:1.: Главният корен достига до 1,5-2 m дълбочина, а разклоненията се разрастват до 60-80 см. Основната коренова маса е разположена... 

Систематика,сортове

Твърдата пшеница /Triticum durum Desf./ принадлежи към род Triticum L, сем. Poaceae  /зърнено-житни култури/ и по броя на разновидностите, екотиповете и сортовете отстъпва на обикновената пшеница. В България твърдата пшеница има доста голямо... 

Систематик,сортове

Меката (обикновена) пшеница – Т. aestivum L. принадлежи към род Triticum L, сем. Poaceae  /зърнено-житни култури/ и е най-разпространения вид пшеница. Отличава се с рехав дълъг клас, който може да е с осили или без осили. Осилите (ако има)...