Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "стъбла"

Особености в разтежа и развитието на картофите

От събуждането на очите (разрастването на кълновете) на майчините клубени до преминаването в покой на новообразуваните клубени, картофите преминават през следните четири периода: I- ви – формиране на кълна – първи... 

Систематика и сортове на фасула

Фасулът спада към семейство Fabaceae. Към тaзи култура се  отнасят 2 рода: Phaseolus L. и Vigna. В зависимост от своя произход  видовете фасул се делят на две големи групи: Американска и Азиатска. Към американската група фасули спадат... 

Растеж на растенията.

Растежът е задължително свойство на живата материя.При него необратимото увеличаване на размерите,обема,масата на организма протича с образуване на нови органи-листа,стъбла,корени,т.е.растежът на растенията включва формообразувателни...