Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Начало » Posts tagged with "старо биле"

Старо биле – Atropa belladonna

Из горите на страните с умерен климат, в това число в Полша и в България, расте Atropa belladonna, или старо биле. Има кафявовиолетови цветове и черни лъскави плодове – двугнездна ягода, които приличат на вишни. Видовото наименование...